Så lyt dog til mig, om at forsta barnets forskellige behov
Jacques Salomé
Borgen Forlag
1993

Papa, maman, écoutez-moi vraiment

Borgen Forlag
Valbygårdsvej 33
DK-2500 Valby
tél. : 36 15 36 15 - fax : 36 15 36 16

87-418-6742-4